Hướng dẫn quản trị web

A. Đăng nhập

1.THAY LOGO: Vào tùy biến – header – logo  – thay logo – nhấn lưu

2: THAY SLIDE CHẠY TRANG CHỦ:  Vào sửa trang – uxbuider – nhấp vào ảnh – change media – thay ảnh – nhấn apply, update ( lưu lại )

3: TẠO DANH MỤC  : Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh mục

4: UP SẢN PHẨM: Vào sản phẩm thêm mới

5: THAY THÔNG TIN CHÂN TRANG: Di chuột chân trang – nhấn edit uxbuider – text – opentext – sửa nội dung

6: Mục bài viết : Vào bài viết –  thêm mới

7: Hướng dẫn tạo chuyên mục

Chúc đơn vị mình: “Buôn bán kinh doanh, lợi nhuận nhiều.”

Thanks and Best Regards

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *