KIA K250 ĐÔNG LẠNH 2 TẤN

658.000.000

KIA
k250 thùng đông lạnh, Xe tải 2t5 thùng đông lanh, xe đông lạnh 2 tấn, xe tải 2 tấn 5, xe đông lanh 2 tấn
Trả góp: 219.100.000 đ

Trả góp Kia K250 đông lạnh 2 tấn theo lãi suất ngân hàng nhà nước.

Danh mục: