XE TẢI 3 TẤN 5, XE TẢI 3T5, XE TẢI 3.5 TẤN THÙNG LỬNG

438.000.000

FOTON – THACO
ollin 700 thùng lửng, xe tải 3t5, xe tải 3 tấn 5, xe tải 3 tấn rưỡi, thùng dài 4m3
Trả góp: 142.100.000 đ